Trochę wspomnień…

Na pierwszej stronie starej pożółkłej kroniki przedszkola widnieje data 1 września 1951. W tym dniu właśnie rozpoczyna historię swego istnienia przedszkole „Na Rozwoju“. Jest to już trzecie polskie przedszkole w Czeskim Cieszynie (po Sibicy i ul. Moskiewskiej). Mieści się w domu państwa Kotasów przy ul. Fučíka (obecnie Studencka) i zostaje otwarte dzięki wielkiej ofiarności rodziców, którzy włożyli dużo trudu w adaptację prywatnego mieszkania. Przedszkole jest całodzienne, jednoklasowe, liczba dzieci w niektórych latach wzrasta wysoko ponad 30. Z trudem może pomieścić swych wychowanków, więc 19 marca 1963, po długich i usilnych staraniach, następuje przeprowadzka do lokali przy ul. 25. února (obecnie Akacjowa) nr 16. Ale to jeszcze nie koniec – latem 1995 r. kolejny raz się przenosimy. Powodem jest stale wzrastający czynsz za wynajmowane lokale. Decyzją władz miejskich przedszkole przeprowadza się do lokali czeskiego przedszkola przy ul. Akacjowej nr 17 i tam razem z czeskimi klasami mieści się do dziś. Po starym przedszkolu pozostał nam tylko elokowany ogród.

W latach 1997 2002 jesteśmy przedszkolem dwuoddziałowym posiadającym oprócz klasy polskiej również czeską klasę logopedyczną.

W 2003 r. placówka przechodzi pod dyrekcję SP przy ul. Hawliczka. Zostaje częścią podmiotu prawnego razem ze szkołą i przedszkolem w Sibicy oraz z przedszkolem przy ul. Moskiewskiej. W roku 2012 dołącza do naszego grona jeszcze przedszkole przy ul. Grabińskiej.

 

...a dzisiaj?

Przedszkole odwiedza 25 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Pracujemy wg własnego programu autorskiego „Podróże małe i duże“ opartym na współczesnych programach i systemach pedagogicznych. Obejmuje on oprócz klasycznych zajęć dydaktycznych również zajęcia dodatkowe: lekcje języka angielskiego i religii, rytmikę, kurs pływania, kurs narciarski, kurs ceramiczny oraz próby zespołu Cieszynianka. Corocznie wyjeżdżamy do „zielonego przedszkola“ w Koniakowie, uczestniczymy w koncercie wychowawczym szkoły muzycznej i korzystamy z ciekawych propozycji miejskich bibliotek. Corocznie nasze starszaki odwiedzają pierwszoklasistów w szkole. Regularnie bierzemy udział w przeglądzie recytacji przedszkoli i tematycznych konkursach plastycznych. Od lat towarzyszy nam Teatr Lalek Bajka, korzystamy też z okazyjnych ofert kulturalnych.

Bardzo dobrze układa się nasza współpraca z MK PZKO Cz. Cieszyn Osiedle oraz rodzicami zrzeszonymi w Macierzy Szkolnej naszego przedszkola. Dzięki nim możemy organizować wiele imprez w ciągu roku. Rozpoczynamy we wrześniu tradycyjnym już Świętem Ziemniaka, podczas którego raczymy się świetnymi plackami ziemniaczanymi pieczonymi na prawdziwym ognisku w naszym ogródku za kościołem. Mikołaj przyjeżdża do nas co dwa lata – nie, że nas nie lubi, ale na zmianę odwiedza raz nasze przedszkole, raz zaprzyjaźnione przy ul. Grabińskiej. A my oczywiście odwiedzamy się nawzajem. A jakże! Wigilijkę natomiast mamy zawsze u siebie. Miłą, świąteczną, z kolędami, ciasteczkami i prezentami. Lubimy też występować przed widownią i zawsze przedstawiamy jakieś widowisko. Nie tylko podczas wigijki, ale też z okazji sympatycznego Dnia Babci i Dziadka lub Dnia Mamy i Taty. Raz to nawet odwiedziła nas telewizja i można było zobaczyć nasz występ w TVP2. Uwielbiamy bawić się w karnawale na balu przebierańców! Czasami uda się urządzić zimą kulig albo wycieczkę w plener, ale chętnie wiosną żegnamy zimę i topimy w Olzie Marzannę. Latem smażymy jajecznicę w ogródku i wyjeżdżamy na wycieczkę. Tańczymy też na festynie szkolnym i z łezką w oku żegnamy naszych starszaków, którzy opuszczają po wakacjach przedszkole.

I tak to się toczy „Na Rozwoju“ dzień po dniu, roczek po roczku...

 

Organizacja przedszkola

Przedszkole jest jednoodziałowe. Dzieci są przyjmowane w wieku od 3 do 6 lat (Vyhláška MŠMT a TV ČR z r.2005 o předškolním vzdělávání). Dzieci młodsze przyjmowane są na zasadzie wyjątku po okresie adaptacji.

Oficjalny termin zapisów do przedszkola awizowany jest w prasie lokalnej i formą ogłoszeń w okolicach przedszkola. W wypadku wolnych miejsc dzieci są przyjmowane przez cały rok na bieżąco. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrekcja szkoły, rodzice powiadamiani są pisemnie.

Rodziców dziecka przyjętego do przedszkola obowiązuje wypełnienie arkusza ewidencyjnego i uzyskanie potwierdzenia pediatry o stanie zdrowia i obowiązujących szczepieniach ochronnych (zákon č.258/2000 Sb.§50). Rodzice powinni informować o ewentualnych zmianach danych personalnych swych dzieci. W ostatnim roku przed podjęciem nauki w szkole dzieci uczęszczają do przedszkola obowiązkowo codziennie, każdą nieobecność należy usprawiedliwić pisemnie.

 

Program dnia

 7.00 -  8.50                Czynności dowolne wg. wyboru dzieci, indywidualna praca z dziećmi, wspólne sprzątanie

 8.50 -  9.20                Gimnastyka poranna, zabiegi higieniczne, posiłek

 9.20 – 10.00              Dydaktyczne czynności organizowane z dominacją działalności ruchowej, umysłowej,

                                 plastycznej, konstrukcyjnej itp. (z całą grupą lub w kilku grupach)

10.00 – 11.15             Pobyt na powietrzu (spacer, zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe dowolne i organizowane)

11.15 – 12.30             Zabiegi higieniczne, posiłek

12.30 – 14.30             Odpoczynek, relaksacja  na leżakach

14.30 – 16.00             Posiłek, czynności  dowolme, indywidualna praca z dziećmi

Szanowni Rodzice !

Prosimy przygotować dzieciom :

-    przebranie do zabawy w przedszkolu
-    przebranie do zabawy w ogrodzie i piaskownicy
-    piżamkę do spania
-    pantofle

Prosimy nie dawać dzieciom do przedszkola przedmiotów wartościowych. Prosimy pamiętać, że przyniesiona przez dziecko zabawka staje się zabawką wspólną i przedszkole
nie ponosi odpowiedzialności za jej uszkodzenie lub zniszczenie. Słodyczami przynoszonymi z domu częstowane  są  wszystkie dzieci.

Dziękujemy za zrozumienie !

 

Regulamin przedszkola

1.Przedszkole szanuje indywidualność  każdego dziecka w myśl Międzynarodowej Umowy o Prawach Dziecka. Pracuje wg.własnego programu autorskiego „Podróże małe i duże“.

2.Dziecko ma prawo do pobytu w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godz. 7,00-16,00. Dzieci odchodzące po obiedzie prosimy odbierać w godz.12,00-12,30.

3.Rodzice są zobowiązani ze względu na bezpieczeństwo wprowadzać dziecko do budynku i  przekazać je pracownikowi przedszkola. Dziecko odchodzi z przedszkola z rodzicami lub z osobą do tego upoważnioną (w wypadku osób niepełnoletnich za podpisem obojga rodziców).

4.Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe. Każdą nieobecność dziecka należy wyjaśniać do godz.8,00 w danym dniu.

5.Podczas całodziennego pobytu w przedszkolu może dziecko korzystać z trzech posiłków - drugiego śniadania, obiadu i podwieczorka. Odpłatność regulowana jest przekazem pieniężnym do końca poprzedniego miesiąca. Jakiekolwiek nieścisłości należy wyjaśniać u kierowniczki stołówki szkolnej przy ul.Grabińskiej, tel.:   558 73 71 63

6.Do 8,00 można dodatkowo zamówić posiłek dla dziecka w danym dniu, do tej godziny można też zrezygnować z posiłku w dniu jutrzejszym. W razie nieprzewidzianej nieobecności można o godz.11,30 odebrać obiad w przedszkolu.

7.Odpłatność za pobyt w przedszkolu regulowana jest w myśl „Rozporządzenia dyrektora szkoły nr 1/2012“ w terminie do 15. dnia danego miesiąca. 

8.Rodzice mogą współpracować z przedszkolem :

   - przejawiać zainteresowanie zachowaniem dziecka, omawiać spostrzeżenia i ewentualne problemy wychowacze

   - pomagać przedszkolu w miarę swych możliwości, umiejętności i zainteresowań

   - uczestniczyć w zebraniach, uroczystościach placówki, brać udział w działalności Macierzy Szkolnej

9.Kontakty rodziców z personelem przedszkola powinny ukkadać się na zasadzie wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

10.Przedszkole stwarza możliwości do harmonijnego rozwoju dziecka, buduje jego system wartości i chroni je przed szkodliwymi przejawami codzienności  (toksykomanie,alkoholizm, rasizm).