Imprezy kulturalne

Uwaga! Uwaga!

28 kwietnia 2016 przyjeżdża do nas TEATR WŁASNY Grzegorza Stanisławiaka z przedstawieniem interaktywnym „Wierszobranie“. Prosimy wpłacać 40,-Kč od dziecka.

9 maja 2016 wychodzimy na przedstawienie TL Bajka (w ramach abonamentu)

25 maja 2016 wychodzimy na przedstawienie Sceny Polskiej TC „Złotowłosa“. Prosimy wpłacać 70,-Kč od dziecka.