TL Bajka

Uwaga! Uwaga! 11 listopada 2016, godz.10,00 - wychodzimy na
przedstawienie TL Bajka pt. "Mały książe"